Članovi Lovačkog društva “Sana” organizovali su tokom vikenda veliku akciju prehrane divljači i tom prilikom je u više dijelova sanskog lovišta uneseno više od šest tona kukuruza u zrnu, stotinu vreća kukuruza u klipu te velike količine sijena i kamene soli.

Riječ je o redovnim aktivnostima sanskih lovaca koje počinju i odvijaju se tokom zimskog perioda, odmah po završetku lovne sezone.

Prema riječima sekretara ovog udruženja Mesuda Aganovića, u ovim akcijama sudjeluju članovi svih lovačkih sekcija, a sva hrana za divljač nabavljena je sredstvima samog društva.

“Prehrana divljači u zimskom periodu je veoma važna, a posebno je značajno što smo obezbjedili kamenu sol s obzirom na to da je kod životinja u ovome periodu veoma bitno da unose minerale u organizam. Hranu su preuzeli predstavnici lovačkih sekcija i ona je odnesena u različite djelove lovišta te ostavljena na mjesta koja posjećuje divljač”, istakao je Aganović.

Akcija je olakšana time što nema snijega, tako da se hrana može ostaviti i u višim predjelima gdje obitavaju divlje životinje.

Istovremeno s prehranom divljači odvijao se i lov na šakale koji su se u velikom broju namnožili u grmečkim šumama. Na području sanskog lovišta oni su prisutni u velikom broju te nanose ogromnu štetu uništavajući sitnu i plemenitu divljač, a opasnost su i po domaće životinje.

Zakoni o lovstvu tretiraju šakale kao štetočine unutar lovišta, pa je lovcima dozvoljen njihov odstrel, zbog čega su sanski lovci organizirali više takvih akcija u posljednje vrijeme.

“Pojava šakala u većem broju nam govori da je u lovištima manje vukova, jer su oni međusobno smrtni neprijatelji. Tamo gdje su vukovi, nema šakala i obrnuto”, objašnjava Senad Kljajić, predsjednik sanskog lovačkog udruženja.

Dodatni problem je što su na meti šakala lisice, koje oni tjeraju iz njihovih prirodnih staništa, pa se lisice spuštaju u blizinu naseljenih mjesta, a sve češće se mogu susresti i u urbanim područjima.

Osim što su opasni predatori, šakali su strvinari, što ih čini potencijalnim prenosnicima zaraza.

Pretpostavlja se kako su na ove prostore dospjeli iz susjedne Hrvatske, a u pomenutom lovačkom društvu i dalje planiraju organizirati hajke na ove štetočine kako bi se zaštitila ostala divljač.

Nezavisne