Robne rezerve Republike Srpske objavile su oglas o prodaji imovine putem javnog nadmetanja.

Predmet prodaje je imovina koja se nalazi u Bileći površine 8.145 metara kvadratnih, a građevinske objekte čine prizemna poslovna zgrada od 1.861 metra kvadratnog, koji je u lošem stanju zbog nekorištenja. Tu je i pomoćna zgrada od 160 metara kvadratnih, dok je zemljište uređeno i asfaltirano. Površina zemljišta je 6.124 metra kvadratna.

“Prilaz predmetnoj parceli obezbijeđen je asfaltiranom saobraćajnicom. Saobraćajni aspekt predmetnih nekretnina je veoma povoljan. U blizini predmetnih nekretnina grade se stambeni objekti individualnog stanovanja te zelene površine”, navodi se u oglasu, prenosi eKapija.ba.

Na četvrtoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika Robne rezerve Republike Srpske, imovina se prodaje po procijenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina na ovoj licitaciji ne može biti ispod 40 odsto procijenjene vrijednosti i iznosi 219.121 KM, pojašnjeno je.

Prodaje se i imovina u naselju Garevac, u Modriči, površine od 16.100 metara kvadratnih, a u oglasu se navodi da se prodaje zemljište i čelični rezervoar za smještaj baznog ulja od 5.000 metara kvadratnih, koji se nalazi u krugu poljoprivrednog dobra. Rezervoar se ne koristi više od 35 godina.

Ukupno procijenjena vrijednost zemljišta i opreme, sve sa 1/1 svojinskog dijela, iznosi 188.100 KM, a to je ujedno i početna cijena.

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem licitacije 19. februara 2024. godine, sa početkom u 13 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci.