Povodom obilježavanja 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, policijski službenici Policijske uprave Prijedor učestvovali su danas u aktivnostima kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koje su realizovane u Prijedoru u organizaciji Centra za socijalni rad Prijedor.

U realizaciji kampanje učestvovali su i drugi subjekti Multisektorskog tima za borbu protiv nasilja u porodici na području grada Prijedora. Građanima je podijeljen informativni letak o multisektorskoj intervenciji i podršci u slučajevima nasilja u porodici i adekvatnoj zaštiti i efektivnom djelovanju po prijavi nasilja u porodici.

Ova kampanja ima za cilj podizanje svijesti kod građana kako bi se podstaklo djelovanje na prevenciji nasilja nad ženama.

Na području Policijske uprave Prijedor za deset mjeseci ove godine evidentirano je 129 krivičnih djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici koja su počinjena na štetu 154 lica. Od ukupnog broja žrtava nasilja, u 117 slučajeva žrtve nasilja su osobe ženskog pola.

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da svaki vid nasilja prijave pozivom na broj 122, što mogu učiniti i anonimno.