Podgoričaninu M. K. slomljena je butna kost, nakon što ga je napao prosjak nezadovoljan što mu je ovaj udijelio “samo” 70 centi (oko 1.40 KM)

To se, između ostalog, navodi u Višeg državnog tužilaštva, na osnovu kojih je između ostalog Viši sud produžio pritvor okrivljenom O. A. i istovremeno odbijena žalba njegovog branioca, pišu Vijesti.

Rješavajući to pitanje, Apelacioni sud poziva se na detalje optužnice, službene zabilješke podgoričke policije, nalaz i mišljenje sudskog vještaka medicinske struke o vještačenju tjelesnih povreda kod oštećenog…

– Iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni O. A… upotrebom sile protiv oštećenog K. M. oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 150,00€, na način što je oštećenom K., a nakon što mu je isti, jer je prosio, dao 0,70 centi, tražio da mu da još novca, pa kada je oštećeni to odbio, došlo je do verbalne svađe između njih, da bi potom okrivljeni i fizički nasrnuo da oštećenog gurajući se sa istim u namjeri da mu oduzme novac – navode iz Apelacionog suda.

Konstatuju da je oštećeni potom pao i tada zadobio tešku tjelesnu povredu – prelom butne kosti:

– A okrivljeni, dok se oštećeni nalazio na zemlji, pretraživao mu džepove pantalona tražeći novac u čemu je bio spriječen nailaskom svjedoka J. A., kojom prilikom je okrivljeni uspio da od oštećenog oduzme novac u iznosu od 15,00 €, nakon čega se dao u bjekstvo – dodaje se u rješenju.

Odbijajući žalbu branioca kao neosnovanu, iz Apelacionog suda objasnili su da je odluka prvostepenog – Višeg suda u Podgorici donijeta bez učinjene povrede odredaba krivičnog postupka…

– S tim u vezi, neosnovano se izjavljenom žalbom ukazuje na postojanje povrede postupka… jer ovaj sud nalazi da je dispozitiv pobijanog rješenja razumljiv i u skladu sa datim obrazloženjem, a prvostepeni sud je u pobijanom rješenju, u odnosu na odluku sadržanu u dispozitivu, dao jasne i detaljne razloge o odlučnim činjenicama, koji nijesu protivrječni, koje prihvata i ovaj sud i na koje upućuje podnosioca žalbe. Ocjenom dokaza iz spisa predmeta prvostepenog suda, do nivoa postojanja osnovane sumnje, ovaj sud je, kao i prvostepeni, utvrdio da je okrivljeni O. A. osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo razbojništvo… koje djelo mu je stavljeno na teret optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici – navodi se u odluci Apelacionog suda.

Sudije su konstatovale i da činjenica da je okrivljeni državljanin Kosova, gdje živi njegova porodica i gdje je proveo najveći dio života, ukazuje da O.A. ima razvijene društveno – socijalne i porodične veze van teritorije Crne Gore i da od njih može tražiti i dobiti pomoć u slučaju bjekstva i skrivanja:

– Koje činjenice u svojoj ukupnosti, opravdavaju produženje pritvora okrivljenom O.A. po pritvorskom osnovu iz čl.175 st.1 tač.1 ZKP, budući da ukazuju na realnu i osnovanu bojazan od bjekstva okrivljenog ukoliko bi mu u daljem toku krivičnog postupka bilo omogućeno da se brani sa slobode.