Odbornici u Skupštini grada Prijedora uzalud su danas potrošili nekoliko sati donoseći na posebnoj sjednici o rudarstvu zaključke vezane za istraživanja i planiranu eksploataciju uglja na lokalitetima Bukova Kosa i Bistrica, jer Vladu rs oni ne interesuju previše.

Naime, u momentu kada su odbornici odlučili da od Vlade traže obustavu svih istraživanja i eksploatacije na ovim lokacijama, ona je objelodanila odluku da je kompaniji „Drvo Export“ iz Teslića dala koncesiju za istraživanje uglja na „Bukovoj Kosi“.

Ova firma dobila je dozvolu da dvije godine iskopava i istražuje zalihe uglja u Velikom Palančištu uz magistralni put Prijedor – Dubica, a za ta istraživanja moraće da plate tek 5.860 maraka.

„Ovlašćuje se ministar energetike i rudarstva da sa koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji, kojim će se bliže urediti koncesioni odnos“, stoji u rješenju Vlade Srpske.

Sve ono što su lokalni odbornici naveli u svojim zaključcima, vlast u Srpskoj je ovom odlukom pogazila.

Naime, Skupština grada je stava da je neophodno privremeno zaustaviti sve radnje koje se tiču istraživanja na lokalitetu Bukova Kosa kao i pripremnih radnji i eksploatacije na dvije spomenute lokacije dok se ne dostavi sva relevantna dokumentacija koja se tiče dobijanja koncesija.

Ministra energetike i rudarstva Petra Đokića žele da suoče sa mještanima mjesenih zajednica na kojima se vrše iskopavanja, pa ga pozivaju na zajednički sastanak na kojem bi prisustvovali i predstavnici Grada.

Takođe, tražili su i da ministarstvo, Inspektorat i Poreska uprava u roku od 90 dana izvrše vanrednu kontrolu svih ugovora za istraživanje i eksploataciju.

„Skupština grada zahtijeva od ministarstva da prije sklapanja bilo kakvih novih ugovora za eksploataciju mineralnih sirovina na području grada, traži mišljenje Skupštine. Smatramo da je zdravlje građana i zaštita životne sredine u fokusu rada svih institucija u Prijedoru i odlučno će se boriti protiv svakog projekta koji svojoj realizcijom utiče na pretodno navedenom“, stoji u zaključcima.

Takođe, odbornici smatraju da su prihodi od koncesione naknade nesrazmjerno mali u odnosu na cijenu i potražnju ruda i mineralnih sirovina na tržištu.

U tom smislu traži se od ministarstva da pokrene procedure za izmjenu Zakona o koncesijama.

Podsjećamo, mještani koji žive u blizini lokacija na kojima se izvode istraživanja mjesecima negoduju zbog ideje da se na istim pokrene eksploatacija rude uglja.

CAPITAL: D. Tovilović