Grad Prijedor donio je pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju za ovu godinu koji obuhvata dvije grupe mjera – direktne podsticaje poljoprivrednim proizvođačima za postojeću proizvodnju i podršku ruralnom razvoju.

Direktni podsticaji predviđeni su za deset kategorija stočarske i četiri vrste biljne proizvodnje, dok se podrška ruralnom razvoju pruža kroz tri stavke.

Prva je novac za nabavku nove mehanizacije i opreme, organsku proizvodnju i proizvodnju ljekovitog ili aromatičnog bilja, druga je sufinansiranje sjemena za sjetvu kukuruza, soje i pšenice, te premije osiguranja voćarske proizvodnje, a treća obuhvata pet ostalih oblika podrške u okviru ruralnog razvoja.

To su osnivanje i rad poljoprivrednih udruženja i zadruga proizvođačima koji registruju djelatnost pružanja usluge u kući za odmor i sobi za iznajmljivanje u ruralnim područjima, stručna predavanja, posjete sajmovima, studijska putovanja, promocija proizvođača, zasnivanje ogleda i poribljavanje, zakup tezgi, izrada analize i kontrole kvaliteta proizvoda i vanredne potrebe.

Za žene i osobe do 40 godina starosti iznos podsticaja uvećava se za deset odsto.

Rokovi za podnošenje zahtjeva različiti su za različite vrste podsticaja i kreću se u rasponu od kraja maja do kraja novembra ove godine.

Za unapređenje poljoprivrede u budžetu grada za 2024. planirano je 992.000 KM.

Agencije