U Prijedoru je potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Saobraćajnog fakulteta Doboj – Univerziteta Istočno Sarajevo i Mašinske škole Prijedor, koji će učenicima završnih razreda omogućiti bolji uvid u ono što ovaj fakultet nudi budućim studentima.

Miroslav Kostadinović, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju, izrazio je zadovoljstvo sklapanjem ovog sporazuma, s obzirom da veliki broj njihovih studenata dolazi iz Prijedora.

“Kao novi dekan Saobraćajnog fakulteta, odlučio sam da našu dosadašnju saradnju krunišemo ovom poslovno-tehničkom saradnjom koja će dati još bolje rezultate nego što smo imali do sada. Već sarađujemo sa Tehničkom školom u Banjaluci i srednjim školama u Doboju.

Imamo namjeru da ostvarimo ovaj vid saradnje sa svim srednjim školama Republike Srpske koje imaju odgovarajući izlazni profil za Saobraćajni fakultet”, rekao je Kostadinović.
On i Bojan Marić, prodekan za naučno-istraživački rad, održali su kraću prezentaciju maturantima Mašinske škole i predstavili rad Fakulteta i upisne smjerove.

“Dobro je da se fakulteti prezentuju po srednjim školama, kako bi učenici vidjeli šta im se nudi. U našoj školi zaposlena su tri profesora koji su završili Saobraćajni fakultet u Doboju. Nadam se da će i ove godine određeni broj naših učenika da se opredi‌jeli za ovaj fakultet. Veliki broj Prijedorčana je studirao baš na ovom fakultetu kad i ja. Nadam se da će ta tendencija da ostane i u budućnosti”, rekao je Borislav Kojić, direktor Mašinske škole Prijedor.
Ove godine Saobraćajni fakultet će upisati 100 studenata, od kojih 75 na budžetu i 25 na samofinansiranju.

Kozarski