Poljoprivredno-prehrambena škola obilježila je danas 40 godina postojanja i rada, ali i Dan planete Zemlje. Svečanosti i prigodnom kulturnom programu su prisustvovali gradonačelnik Slobodan Javor, načelnici odjeljenja Gradske uprave Prijedor, predstavnici resornog ministarstva i brojni gosti. Ova škola ima slavnu prošlost i dobru sadašnjost. U njoj se danas obrazuju poljoprivredni tehničari, prehrambeni tehničari, veterinarski tehničari, agroturistički tehničari, pekari i agroproizviđači, kao i mesari.

Goran Aničić, direktor ove škole kaže da su ponosni na ovako značajan jubilej.

“Ponosni smo što možemo našu školu da predstavimo i gradu i šire, znači i resornom ministarstvu i Republici Srpskoj. Da kažemo da smo tu, da radimo, stvaramo i da ćemo i biti prisutni“, naveo je Aničić.

On je istakao da su posebno ponosni na činjenicu da imaju izuzetno kvalitetnu praktičnu nastavu.

„Držimo još uvijek tu proizvodnju, ona je u malim količinama, ali interes je obučiti što više učenike na praktičnoj nastavi. Imamo jako dobru saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede gdje radimo, u saradnji s njima oglede već unazad par godina“, naglašava direktor Aničić.

Načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, pronatalitetnu i demografsku politiku u Gradskoj upravi Prijedor Olivera Brdar Mirković istakla je da je riječ o veoma značajnom jubileju, te da Gradska uprava uvijek podržava rad i zalaganje učenika i profesora ove škole.

„Posebno nam je bitno, a i u prethodnom periodu smo dosta radili na tome da damo jednu otvorenu podršku ovoj školi kroz razne vidove. Pomenuću samo to da smo u ovoj godini za jedno od deficitarnih zanimanja odabrali upravo zanimanja koja dolaze iz ove škole, to je agroproizvođač i agrotehničar, gdje smo u suštini htjeli da damo određenu poruku učenicima i onim budućim koji budu htjeli upisati ovu školu, da ih na taj način pokušamo usmjeriti da se opredijele za ova zanimanja koja svakako jesu od najvažnijih i pripadaju jednoj od najvažnijih grana privrede. Na kojoj moramo u budućnosti insistirati a to radimo i sada „, navela je Brdar Mirković.

Mirkovićeva je rekla da posebno treba istaći da ova škola ima jednu od najbolje organizovanih praktičnih nastava u Republici Srpskoj. Ona je izrazila nadu da će ova škola u doglednoj budućnosti imati i svoju vlastitu ekonomiju. U planu ove škole je da se u novoj školskoj godini upišu četiri odjeljenja i to agrotehničar, veterinarski i prehrambeni i kombinovano odjeljenje pekar i agroproizvođač. U školi naglašavaju da je riječ o defiicitarnim zanimanjima. Ovo su deficitarna zanimanja, tako da učenici prvih razreda imaju stipendiju i plaćen prevoz, kao i topli obrok na praktičnoj nastavi.

Gordana Kaurin