Policijski službenici Policijske uprave Prijedor zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, a u vezi sa testiranjem na prisustvo opojnih droga u organizmu, lišenjem slobode zadržali su 12 lica.

Članom 170. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske predviđeno je zadržavanje lišenjem slobode lica koje se zatekne u vršenju prekršaja kod kojeg se utvrdi prisustvo opojnih droga i sredstava ili odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva.

S tim u vezi, u periodu od završetka pojačanih mjera preduzetih tokom novogodišnjih praznika, redovnim i pojačanim kontrolama saobraćaja lišenjem slobode zadržano je osam vozača koji su zatečeni u vršenju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja i kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo opojnih droga u organizmu i četiri vozača koji su odbili da se podvrgnu testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu.