Policijski službenici Policijske uprave Prijedor u nastavku kampanje „Poštuj život, ne oružje“ u utorak 19.03.2024. godine u 11h na Trgu u Prijedoru realizovaće podjelu promotivnog letka sa ciljem upoznavanja građana o procedurama u slučaju saznanja o nelegalnom posjedovanju ili pronalaska vatrenog oružja.

Cilj kampanje je upoznavanje građana i sa zakonskim odredbama koje propisuju amnestiju za one građane koji dobrovoljno predaju vatreno oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva koja imaju u posjedu, a čije držanje građanima ije dozvoljeno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje kampanju „Poštuj život, ne oružje“ uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i agencija za sprovođenje zakona u BiH, sa ciljem poziva građanima na konkretnu opštu akciju, kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja, te prevenirao i smanjio posjed nelegalnog oružja.

Kampanja je podržana kroz projekat „Prevencija i smanjenje posjeda ilegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, uz podršku Evropske unije, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga UNDP u BiH.
Izjava za medije planirana je na Trgu m u Prijedoru u 11h, prije početka aktivnosti.