H. Čirkić se pred Osnovnim sudom u Prijedoru izjasnio da nije kriv za pronevjeru 268.722 KM i falsifikovanje isprave u Medžlisu Islamske zajednice Prijedor, gdje je radio kao blagajnik i sekretar.

U optužnici se navodi da je Čirkić od početka 2018. godine do septembra 2019. godine protivpravno prisvojio 268.722,35 KM, i to od gotovine koja mu je uplaćivana kroz blagajnu ukupno 161.972,35 KM i od naplate “kurbana” od po 350 KM po komadu, za šta je izdao 305 priznanica ukupno 106.750 KM.

Prema navodima tužilaštva, taj novac optuženi nije položio na račun Medžlisa, već zadržao za sebe, a da bi prikrio stvarno stanje na računu preinačio bankovne izvode od 30. i 31. avgusta, te 4. i 5. septembra 2019. godine, gdje je umjesto stvarnog stanja na računu od 7.820 KM unio lažno stanje od 101.820 KM i takvo prezentovao licu E.D, predsjedniku Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Prijedor.

Krivični zakon Republike Srpske propisuje kaznu zatvora od dvije do 10 godina za onog ko protivpravno prisvoji novac koji mu je povjeren u radu u pravnom licu, a iznos pribavljene imovinske koristi prelazi 50.000 KM, a novčano ili kaznom zatvora do tri godine za onoga ko preinači pravu ispravu i upotrijebi je kao pravu.

Glas srpske