13 učenika osmih i devetih razreda OSNOVNE ŠKOLE KOZARAC su sa nastavnicom Vandom Ramić posjetili Vodovod a.d. Prijedor povodom dana otvorenih vrata.

Upoznali su se sa radom Vodovoda o kvalitetu pitke vode i očuvanja vode i obišli kontrolnu sobu i vidjeli rad određenih parametara.
Poslije toga su obišli laboratoriju i upoznali se sa detaljnim radom laboratorije kao i kratkom prezentacijom uzorkovanja za hlor.

Nakon toga su se upoznali sa opremom za detekciju kvarova na vodovodnim cijevima.

Pojedini učenici su i probali opremu koju radnici vodovoda koriste.

Učenici su dobili i simbolične poklone a naša škola je dobila i knjigu 60 godina Vodovod Prijedor.

Odatle je uslijedio odlazak na bunar EB3 gdje je održano kratko predavanje i da upravo taj bunar snabdjeva Kozarac sa vodom.

Ovom prilikom se zahvaljujemo čitavom timu i kolektivu Vodovoda na kratkim ali detaljnim predavanjima o radu Vodovoda i što su naši učenici imali priliku da se upoznaju i vide sam rad Vodovoda.