Direktor Doma zdravlja Prijedor Miloš Marjanović rekao je danas da bi lokalni Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u toku ove godine trebao da preseli na novu lokaciju u kojoj će biti dovoljno prostora za proširenje kapaciteta, budući da su potrebe znatno veće nego što sadašnji uslovi mogu da zadovolje.
On je naveo da su u toku razgovori sa gradskim vlastima o iznalaženju rješenja za buduće prostorije ovog centra, te da očekuje da će u toku godine ovo pitanje biti riješeno i da će Centar do kraja godine biti preseljen.

“I nakon što smo uveli drugu smjenu u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, pokazalo se da su potrebe i dalje veće nego što smo u mogućnosti da pokrijemo. Zato ćemo nakon preseljenja ići i u dodatno kadrovsko jačanje”, rekao je Marjanović Srni.

On je podsjetio na to da od prije nepuna tri mjeseca prijedorski Dom zdravlja prvi put ima logopeda, te da ova usluga do sada nije bila na primarnom nivou u Prijedoru.

Prema njegovim riječima, potrebe za tretmanima logopeda su ogromne, a termini su popunjeni unaprijed za više od mjesec dana.

“Naši građani imaju mogućnost da uz uputnicu pedijatra ili ljekara porodične medicine koriste usluge logopeda. U jednoj smjeni imamo psihijatra i psihologa, a u suprotnoj smjeni, logopeda”, pojasnio je Marjanović.

On je izrazio očekivanje da će na novoj lokaciji imati dovoljno prostora da i jedni i drugi mogu da rade u smjenama.