U Prijedoru je u prošloj godini u matične knjige rođenih upisana 641 beba, broj umrlih je 1.212, a vjenčano je 430 parova, podaci su gradskog Odjeljenja za opštu upravu.

Riječ je o redovnim upisima u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, a naknadni upisi ne utiču na trendove u lokalnoj zajednici, niti se svi odnose na godinu koja se posmatra.

Prijedorski matičari lani su građanima izdali 57.260 izvoda iz matičnih knjiga, 3.529 uvjerenja iz knjige državljana i 1.406 smrtovnica za ostavinsku raspravu.

Izvršili su 31.196 provjera podataka u matičnim knjigama za potrebe službi nadležnih za izdavanje ličnih dokumenata i 118.693 verifikacije provjerom podataka u matičnim knjigama.

Agencije