Da Bingo nije 2017. godine preuzeo ovu kompaniju, ona bi se vjerovatno ugasila…

Dita 1977 je tvornica deterdženata koja je postala dio Bingo Group 2017. godine, nakon čega su u tvornici realizirane milionske investicije.

Firma danas proizvodi veliki broj sredstava za higijenu u domaćinstvu i industriji, bilježi kontinuiran rast i razvoj, te izvozi 35 posto svoje proizvodnje.

No, prije nego što je Bingo preuzeo firmu, ona je prošle kroz veoma težak period. Do neke 2008. godine fabrika je radila uspješno a onda je sve krenulo nizbrdo.

Korijen problema bio je u nesavjesnoj privatizaciji. Nastajali su dugovi, sve veći i veći.

Do 2011. fabrika je bila u velikim problemima. Počeli su da se zatvaraju jedan pogon za drugim. Radnici su više bili kod kuće nego na poslu. Povremeno su manje grupe radnika nešto radile.

Grupa od oko 70 radnika je čuvala fabriku da je neko ne bi pokrao i dežurali su 24 sata dnevno. Dvije godine su proveli na taj način.

Godine 2014. radnici Dite su krenuli ka granici s Hrvatskom tražeći azil jer su osjećali da više nemaju kud.

Godinu dana kasnije su odluči da stvari uzmu u svoje ruke i da sami pokrenu proizvodnju. Prvo su pokrenuli pogon tečnih deterdženata.

Bingo se odmah solidarisao s njima. Nabavljao je sirovine i davao vrijednosti za plate.

Većem broju dobavljača Dita je ostala dužna tako da nisu htjeli da pričaju s njima niti da isporučuju sirovine. No, kada se Bingo uključio, onda se sve promijenilo. I pored svega, Dita bi teško opstala. Da Bingo nije 2017. preuzeo kompaniju, fabrika bi se vjerovatno ugasila.
Share this: