Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović objavio je odgovor Pravobranilaštva BiH o nezakonitom knjiženju državne imovine.

Magazinović je Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine postavio pitanje koliko slučajeva knjiženja državne imovine na nivoe vlasti je do sada registrovano.

“Na pitanje Pravobranilaštvu BiH koliko je slučajeva knjiženja državne imovine na niže nivoe vlasti zabilježeno, koliko u FBiH, a koliko u RS – odgovor je da su u Pravobranilaštvu aktivna 402 predmeta koja se tiču nezakonitog knjiženja državne imovine”, poručio je Magazinović.

Magazinović je poručio kako je poznato da je Ustavni sud BiH jasno rekao sve o državnoj imovini.

“Nekoliko puta. Bosna i Hercegovina je država, RS i FBiH su tzv. entiteti u državi, državna imovina pripada državi jednako kao što pripada i svakoj drugoj državi na svijetu. Drago mi je da je, nakon personalnih promjena, stigao odgovor Pravobranilaštva BiH”, dodao je Magazinović.