Kancelariji za pružanje pravne pomoći u Gradskoj upravi Prijedor lani se obratilo 1.899 lica ili za 60 više nego u prethodnoj godini, podaci su Odjeljenja za opštu upravu grada Prijedora.
Od ukupnog broja stranaka, u 1.640 slučajeva radilo se o usmenim zahtjevima i odgovorima u vidu usmenih pravnih savjeta, koji su uvijek besplatni, a 259 lica podnijelo je pisani zahtjev za pružanje pravne pomoći u formi sastavljanja podnesaka.

“Najčešće oblasti su razvod braka, prijedlog za naknadno pronađenu imovinu, prigovor na rješenja o izvršenju i žalbe na rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja”, navodi se u informaciji dostavljenoj Srni.

Za 228 podnesenih zahtjeva naplaćeno je ukupno 4.460 KM po tarifi gradske administrativne takse za pružanje pravne pomoći, a 31 podnosilac zahtjeva oslobođen je plaćanja takse u skladu sa Odlukom o visini naknade za usluge pružanja pravne pomoći.

Kancelarija za pružanje pravne pomoći nalazi se u zgradi Gradske uprave, a za pomoć se mogu obratiti fizička lica sa prebivalištem u Prijedoru.

Agencije