Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je u razgovoru za Fenu kazala da je, nakon ekshumacije koja je 20. septembra prošle godine izvršena na lokalitetu Srpska Varoš u Brčkom, a kada su posmrtni ostaci žrtve proteklog rata pronađeni zabetonirani u fontani koja se nalazila u dvorištu privatne kuće, na osnovu DNK analize utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju dvjema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine.

Podsjetila je da je pomenute posmrtne ostatke doktor Nebojša Mraović, prema tvrdnjama svjedoka, ali i njegovom priznanju, 1997. godine donio u Brčko nakon čega ih je proučavao i koristio u svojoj praksi da bi na koncu 2012. godine bile skrivene i zabetonirane ispod fontane koja se nalazi u dvorištu njegove porodične kuće u Brčkom.
“Doktor ih donio iz lova”

Fazlić napominje da su slučaj Institutu za nestale osobe BiH prijavili svjedoci koji su imali saznanja o tome da se na toj lokaciji nalaze posmrtni ostaci koje je navodno doktor donio iz lova, te je nakon toga zakazana i ekshumacija tokom koje su posmrtni ostaci pronađeni.

– Nakon ekshumacije koja je tada izvršena izuzeti su koštani uzorci koji su poslani na DNK analizu, a informacije sa kojima smo raspolagali tada, da posmrtni ostaci pripadaju žrtvi iz Srebrenice, pokazale su se tačnima. Tada se pretpostavljalo da se radi o nekompletnim ostacima jedne žrtve, ali nakon DNK analize zapravo su dobivena dva identiteta odnosno utvrđeno je da ti posmrtni ostaci pripadaju dvjema žrtvama – pojasnila je Fazlić.

Prema njenim riječima, DNK analizom je utvrđeno da ovi posmrtni ostaci pripadaju dvjema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici.

Fazlić kaže da su ove žrtve u ljeto 1995. godine nestale na području Zapolja u Vlasenici. Njihovi nekompletni posmrtni ostaci ekshumirani su u godinama nakon što su ubijeni, dakle tri godine nakon što je, prema navodima svjedoka, doktor u lovu pronašao ove kosti i uzeo jedan njihov dio.

– U jednom slučaju nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve su ekshumirani u junu 2000. godine na području Cerske, lokalitet Turalići. Ova žrtva je identifikovana tokom 2011. godine kada je i ukopana u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari. Nekompletni posmrtni ostaci druge žrtve za koju je utvrđeno da joj pripadaju posmrtni ostaci pronađeni u fontani također je ekshumirana u ljeto 2000. godine na području Cerske, lokalitet Zapolje. Žrtva je nakon DNK analize identifikovana u martu 2022. godine, a posmrtni ostaci su ukopani u Memorijalnom centru u Srebrenci iste te godine – navela je Fazlić.

Kazala je da su u oba slučaja posmrtni ostaci pronađeni na površini terena u Cerskoj “pa prema ovome, ispostavlja se da je Mraović pronašao posmrtne ostatke na površini terena i izuzeo jedan njihov dio i posjedovao ih sve ove godine dok su drugi dijelovi skeleta istih žrtava pronađene i identificirane u kasnijim godinama”.

– Iako smo i u ranijim slučajevima pronalazili posmrtne ostatke žrtava na privatnim parcelama, u privatnim dvorištima, nikada nije zabilježeno da su vlasnici tih parcela znali da se tu nalaze posmrtni ostaci, a naročito ne da su ih sami skrili u svoje dvorište, a zatim zabetonirali fontanom – ističe Fazlić.
Ljekari u RS šute o dr. Mraoviću: Otkud posmrtni ostaci ispod fontane u njegovom dvorištu?

Po njenim riječima, u narednom periodu članovi porodice ovih žrtava će biti informirani o tome da su pronađeni novi dijelovi skeleta njihovih najmilijih koje su već spustili u mezar, te da će u narednom periodu biti potrebno ove posmrtne ostatke dodati onim ranije ukopanim u procesu reekshumacije.

Fazlić podsjeća da na proces reekshumacije, odnosno pridodavanja naknadno pronađenih dijelova skeleta koje je potrebno obaviti u narednom periodu, čekaju posmrtni ostaci još 400 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici.

– Inače, prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, članu 231.a, ko zna gdje se nalazi mjesto masovne grobnice, pa to ne prijavi, kažnjava se kaznom zatvora do tri godine – kazala je Fazlić.