Obavještavamo Vas da zbog nedovoljnog broja doktora porodične medicine, kao i predstojećih godišnjih odmora, postoji mogućnost povećanog opterećenja rada ambulanti porodične medicine u Domu zdravlja Prijedor.

Istovremeno, obavještavamo korisnike zdravstvenih usluga naše ustanove da će im i dalje biti dostupne sve potrebne zdravstvene usluge u skladu sa listom prioriteta za preglede i tretman, ali da je moguće duže zadržavanje u ambulantama i čekanje na zdravstvenu uslugu, prevashodno za pacijente koji dolaze zbog administrativnih razloga (uputnice, recepti, doznake za bolovanja i slično).
Zbog svega navedenog molimo pacijente da na vrijeme planiraju i zakažu termine za uputnice i kontinuiranu terapiju, kao i da imaju razumijevanja zbog navedene situacije, jer samo međusobnom saradnjom i razumijevanjem možemo osigurati pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a na obostrano zadovoljstvo.

Rukovodstvo Doma zdravlja Prijedor svakodnevno provodi aktivnosti na pronalažanju i zapošljavanju ljekarskog kadra, kao i druge organizacione mjere za osiguranje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, odnosno pristupa zdravstvenim uslugama koje zadovoljavaju definisane standarde kvaliteta i sigurnosti.