Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Taranjca, Ranka Kaurina, Branka Dženopoljca i Draška Topića za zločine počinjene 1992. u Briševu kod Prijedora, rečeno je na ročištu na kojem se raspravljalo o određivanju mjera zabrane.

Tužilac Izet Odobašić je kazao kako smatra da postoje osnovi sumnje za izricanje mjera zabrane budući da je optužnica potvrđena, te da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i ometanja krivičnog postupka uticajem na svjedoke i saučesnike.

– Tužilaštvo BiH se odlučilo na predlaganje blažih mjera kojima bi se osiguralo njihovo prisustvo na Sudu i nesmetano odvijanje krivičnog postupka – rekao je Odobašić.
Za Brajića je tužilac kazao da posjeduje državljanstvo Srbije, odakle i prima penziju, da su članovi uže porodice u inostranstvu, a za Topića da posjeduje nekretninu u Sloveniji, te da bi mogli napustiti zemlju, pa je predložio oduzimanje putnih isprava.
Odobašić je napomenuo da se protiv Taranjca već vodi krivični postupak, zbog čega je predložena mjera zabrane napuštanja boravišta. Dodao je da je optuženi “sklon uticaju na zaštićene svjedoke”, te da je to uradio već u predmetu u kojem mu se sudi. Za optužene Kaurina i Dženopoljca je rekao da nisu pokazali saradnju tokom istrage.
Kako je iz Tužilaštva BiH ranije objavljeno, njih petorica se terete da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo, nastanjeno uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti, i okolna mjesta u blizini Prijedora. Tom prilikom je u samo nekoliko sati ubijena 61 žrtva, među kojima je najmlađi bio dječak od 16 godina, a najstarija žrtva imala je 81 godinu, kao i jedna maloljetna žrtva bošnjačke nacionalnosti. Optužnica je dva puta vraćana Tužilaštvu na doradu.
Sve Odbrane su se usprotivile predloženim mjerama Tužilaštva, te su tokom izlaganja osporavale osnovanu sumnju.

Brajićev branilac Siniša Dakić je kazao da ne zna na osnovu kojih dokaza je potvrđena optužnica budući da je Branko Basara izdao naredbu za napad na Briševo, zbog čega mu se sudi u Srbiji, a da je Brajić bio njegov zamjenik. Rekao je da njegov klijent ne posjeduje pasoš, navodeći da je saslušan prije tri mjeseca u Tužilaštvu BiH, od kada mu je poznato za šta se tereti.
Dragan Međović, branilac Taranjca, kazao je kako je njegov klijent poodmakle životne dobi i narušenog zdravstvenog stanja, kao i da nije propustio nijedno ročište gdje mu se sudi za zločine u Domu u Miskoj Glavi i na stadionu u Ljubiji.

Taranjac je rekao kako često putuje u Srbiju i Crnu Goru, gdje radi, te da bi mu zabrana putovanja uticala na egzistenciju.

Savan Zec, branilac optuženog Kaurina, naveo je kako njegov klijent ne posjeduje pasoš ni vozačku dozvolu, te da je riječ o penzioneru vezanom za mjesto u kojem živi. Kazao je i kako je njegov klijent prvo saslušan kao svjedok, a tek onda kao optuženi.

Iz Odbrane Dženopoljca su naveli kako je riječ o starijem čovjeku, koji nije imao sredstava da se odazove na poziv Tužilaštva kada mu je upućen poziv, te da je o tome telefonski obavijestio tužitelja. Njegov branilac Željko Gnjatović je rekao da ga je on drugi put dovezao u Tužilaštvo na saslušanje.
Topićev branilac Saša Dakić je naveo da njegov klijent ne posjeduje nikakve nekretnine u Sloveniji, te da se bavi poljoprivredom, od čega uzdržava porodicu. Naveo je da je Topić bio dostupan tokom istrage i odazivao se na sve pozive.

Sud BiH će u zakonskom roku donijeti odluku o predloženim mjerama.