Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uputilo je urgenciju rukovodstvu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH da se na dnevni red sjednice Zastupničkog doma zakazane za 21.6.2023. godine uvrste Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima FBiH i Zakon o dopuni Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Udruženje poslodavaca u FBiH izrazilo je razočarenje što na dnevni red sjednice nisu uvršteni materijali koje je UPFBiH ranije, direktno ili indirektno predlagalo i dostavljalo, a posebnu zabrinutost izražavaju zbog nepostojanja interesa od strane rukovodstva i zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH za usvajanje ova dva prijedloga izmjena i dopuna zakona, čije bi usvajanje omogućilo poboljšanje standarda zaposlenih.

“Kao što je poznato, UPFBiH je još krajem prošle godine dostavilo više prijedloga koji se odnose na potrebu hitnog poboljšanja položaja radnika u FBiH kroz usvajanje propisa kojima bi se omogućilo da privremeno, do donošenja trajnih sistemskih rješenja, Parlament FBiH usvoje prijedlog rješenja kojima bi se omogućilo da poslodavci isplate plate radnicima uvećane do 400 KM, a da se država odrekne dijela uplata za poreze i doprinose za taj uvećani iznos plate”, podsjećaju iz UPFBiH I dodaju da im iz UPFBiH nikada nije odgovoreno na inicijativu i zahtjev za održavanje hitne tematske sjednice, na kojoj bi bili razmatrani problemi sa kojima se suočava privreda FBiH, među kojima je nedostatak kvalificirane radne snage i odlazak radne snage, jedno od gorućih.

Podsjetimo, Udruženje poslosdavaca FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH su krajem marta održali zajedničku konferenciju na kojoj su pozvali Parlament FBiH da razmatra povećanje plata do 400 KM u realnom sektoru.

Mevludin Bektić, predsjednik Saveza samostalnih sindikata je kazao da je nužno i urgentno doći do povećanja plata radnika.

“Hoću da vjerujem da svi oni koji su učestovovali u izborima i dali izborno obećanje da će imati imati visoku senzibilnost za radnike i da je momenat da ovo prepoznaju i da pod hitno uvrste na sjednicu Parlamenta”, kazao je.

On smatra da je vrijeme da pod hitno stave na sjednicu izmjene Zakona o porezu na dohodak kako bi došlo do povećanje plata čime će doći i do rasta drugih, posebno indirektnih prihoda.

“Ukoliko radnici imaju više novca, više će trošiti i tako puniti budžete”, poručio je.

Inače usvajanje izmjena i dopuna ovih zakona omogućilo bi povećanje plaća zaposlenih u realnom sektoru do 400 KM. Prema predloženim izmjenama i dopunama dva zakona, na ova povećana neto primanja radnika, privredna društva i obrtnici plaćali bi samo umanjene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što bi omogućilo da ukupno povećanje plaće ide direktno radnicima.

Punih sedam godina čeka se sistemsko rješenje i usvajanje zakona kojima bi se smanjilo opterećenje rada koje je najveće u Evropi. Ova dva prijedloga su zajednička inicijativa poslodavaca i sindikata u realnom sektoru, ranije usaglašena i na Ekonomsko-socijalnom vijeću FBIH, privremenog su karaktera i primjenjivali bi se do usvajanja novih Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH.