U osam slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja prijavljenih prijedorskom Centru za socijalni rad u aprilu bilo je prisutno devetero djece, a u tri predmeta djeca su i direktne žrtve nasilja, rečeno je da današnjem sastanku multisektorskog tima za borbu protiv ovih vrsta nasilja.

U dva slučaja u pitanju su djeca školskog uzrasta i danas je ponovo istaknuta potreba poboljšanja komunikacije između škola i ostalih subjekata zaštite.

U tri od osam slučajeva žrtve su povukle prijave odnosno odustale od svjedočenja iskoristivši pravo privilegovanog svjedoka.

Nemanja Predojević iz Policijske uprave Prijedor rekao je da je broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nasilje u porodici smanjen sa četiri u aprilu prošle godine na tri u prošlom mjesecu ili za 25 odsto.

U jednom slučaju je na prijedlog prijedorske Policijske uprave Prijedor Osnovni sud u Prijedoru počiniocu izrekao hitne mjere zaštite i to udaljenje iz domaćinstva i zabrana približavanja žrtvi.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor zaprimilo je devet predmeta među kojima četiri u kojima je nasilje počinjeno u prisustvu djece.

Bolnica “Dr Mladen Stojanović” zabilježila je jedan slučaj, Dom zdravlja četiri, a srednje i osnovne škole i Centar “Sunce” nijedan.

Predstavnica Gradske uprave Dragica Plavšić Stojanović obavijestila je subjekte zaštite da je misija OEBS-a ponudila podršku kroz edukacije, logistiku, promociju ili obuhvat ruralnih sredina i pozvala ih da se izjasne o eventualnim potrebama i željenim modelima te podrške.

Ona je za iduću školsku godinu najavila sastanak o ovoj temi sa dirktorima škola i predstavnicima stručnih službi u školama budući da se manjak komunikacije između ovih subjekata zaštite ponavlja kao pitanje koje treba rješavati.

Današnjem sastanku domaćin je bila Poljoprivredno-prehrambena škola, a idućeg mjeseca domaćin će biti bolnica “Dr Mladen Stojanović”.