Pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić održao je sastanak sa predstavnicima Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske i glavnim republičkim inspektorom za poljoprivredu, Draganom Matarugom.

Na sastanku je razgovarano o stanju u oblasti ribarstva, a tiče se sportskog ribolova, davanja na korišćenje ribolovnih zona korisnicima, zaštiti ribljeg fonda i staništa u ribolovnim vodama, problema udruženja sa malim brojem članova oko organizovanja ribočuvarske službe i uopšte zaštite ribolovne zone koja im je data na korišćenje.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o aktivnosti oko izrade Programa razvoja ribarstva i akvakulture, te inicijative za povećanje visine dozvola za ribolov.