Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Evropu i Evroaziju James O'Brien kojeg zovu i “otac Dejtona”, pojasnio je dijelove Dejtonskog mirovnog sporazuma koje političari u BiH koriste u dnevno-političke svrhe s vlastitim “tumačenjem”. O'Brien je jasno pojasnio da Bosna i Hercegovina “nije ni unija ni konfederacije dvije države” već da je jedna zemlja bez prava na otcjepljenje ili podjelu” i poručuje: “Imovina pripada državi!”. Ako se neko želi konfrontirati Amerikom neka to izvoli!

O'Brien ističe kako je tačno da je Dayton stvorio komplikovanu strukturu vlasti sa mnogo mogućnosti za blokadu inicijativa, ali, kaže, on je također pokazao kako dalje. Mi ćemo centralizovati državu i zatvoriti postojeće rupe koje samo komplikuju.

“On predviđa da se zajednički rješavaju nesuglasice kroz daytonski sistem, ne van njega, ili prijetnjom da se napusti taj proces. Dayton jasno kaže da je budućnost BiH u Evropi i da će država evoluirati koliko je potrebno da bi se to desilo. Proces izgradnje države koji je uslijedio nakon potpisivanja Daytona i koji je vremenom rezultirao reformama državne strukture u BiH uvijek je bio i ostaje dio Daytona. U Ustavu se također opetovano navodi da će se svi zvaničnici i institucije u BiH pridržavati evropskih standarda i međunarodnog prava u sklopu službenih dužnosti. To je struktura i tkivo Ustava i svaki zvaničnik koji sugerira da postoji neki drugi zakonski osnov odstupa od Daytona. Ja znam. Bio sam u Daytonu. Ja sam bio pravnik koji je radio sa stranama u Daytonu kada se sporazum pisao. Tako da je bolno, za mene kao pravnika, kada čujem netačne argumente koje iznose neodgovorni političari i advokati koje plaćaju vašim novcem. Ti argumenti bi zemlju odvukli u prošlost, ne ka inicijalnom miru, nego ratu koji mu je prethodio”, rekao je.

Istakao je kako Ustav potvrđuje da je BiH jedna zemlja, bez prava na otcjepljenje ili podjelu.

“Član I, stav 1 – ustvari, tamo gdje otprilike sve i počinje – glasi: Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada “Bosna i Hercegovina”…nastavlja svoje pravno postojanje…sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom… “Unutrašnja struktura” pojavljuje se u stavu 3 i spominje “dva entiteta”, Federaciju i Republiku Srpsku, unutar BiH. BiH nije bila, niti je unija ili konfederacija dvije države. Entiteti su potčinjeni državi BiH, i da budem kristalno jasan, Republika Srpska nije država i nema atribute državnosti. Pošto nastavlja pravno postojanje države koja joj je prethodila, BiH je zadržala ulogu u međunarodnim organizacijama i sporazumima. Godine 2001. BiH je potpisala Sporazum o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije (SFRJ), kojeg je ratifikovala Parlamentarna skupština BiH i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Postoji način da se razgovara o imovini tako što će se o tome govoriti u relevantnim institucijama. Ali je polazna tačka i dalje jasna: imovina pripada državi. Ustav također jasno navodi da se u BiH mora osigurati neometano kretanje ljudi, dobara, usluga i kapitala. Član 1, stav 4, glasi: Nijedan entitet neće uspostaviti nikakvu kontrolu na granici između entiteta”, rekao je O'Brien.

Rješenja za BiH

Dao je i prijedlog rješenja za situaciju u naššoj državi.

“Ovo me navodi da dam jedan prijedlog: sposobnost BiH da omogući četiri oblika slobode koji postoje u EU – slobodu ljudi, roba, usluga i kapitala – treba povećati. To podrazumijeva donošenje mjera kojima bi se zaustavilo međusobno favorizovanje koje je isuviše tipično za ovdašnju politiku, kao što je nedavni iznimno manjkav Sporazum iz Laktaša. Treba odustati od raznih vrsta veta koji su smetnja funkcionisanju, prestati tražiti novac izvan institucija pod netransparentnim uslovima, te okončati prijetnje teritorijalnom integritetu BiH. To neće biti lako jer znači prihvatanje postepenih promjena, korak po korak, shvatanje da savršeno ne bi trebalo biti neprijatelj dobroga, i pravljenje kompromisa. Idealno bi bilo kada bi se domaći političari mogli oko ovog pristupa usaglasiti i uskoro proizvesti rezultate. Vrijeme brzo prolazi”, naveo je.

Navodeći sadašnje šanse za BiH spomenuo je EU i NATO.

“Odluke koje su donijeli šefovi država članica NATO na Madridskom samitu 2022. predstavljaju za BiH šansu da gradi puno čvršći odnos sa NATO savezom. I ponuda EU je realna. Pristup jedinstvenom tržištu može značiti trenutačnu ekonomsku dobit. Zemlje koje su ušle na jedinstveno tržište u ovom stoljeću imaju trostruko veći prihod od prihoda koji su imali prije ulaska. Konačno, BiH može ući i u EU i dobiti pristup podršci koja se daje. Prema jednom od mjerenja, prosječan iznos koji EU šalje zemljama članicama je oko 4000 eura po glavi stanovnika; za Zapadni Balkan taj iznos je sada 123 eura po glavi stanovnika. Od 1995, Sjedinjene Države investirale su ogroman ljudski i novčani kapital u BiH s ciljem jačanja njenih institucija i njene odbrane od aktera – unutarnjih i vanjskih – koji bi željeli da je podijele ili unište. Građani BiH mogu računati da će Sjedinjene Države ostati opredijeljene za naše partnerstvo sa BiH, bilo da se radi o suočavanju sa političkom nestabilnošću unutar BiH ili o akutnoj prijetnji malignih aktera izvan BiH”, kazao je.

Zahvalio se ambasadoru Michaelu Murphyju kazavpi da svaki dan pokazuje kolika je posvećenost Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini.

“Sa svoje pozicije mogu reći da on radi sjajan posao u promociji politike SAD i podršci BiH dok zemlja nastoji prevazići neke od najvećih problema s kojima se suočava od rata 1992-1995. i važan geopolitički trenutak s kojim smo danas suočeni. Sjedinjene Države posvećene su BiH. Ovdašnji lideri treba da postignu kompromis, odbiju korupciju i okončaju etnonacionalizam. Oni treba da rade u korist građana ove zemlje. Ništa od ovoga nije lako niti se može brzo uraditi, ali ja zaista vjerujem da BiH može svim svojim građanima ponuditi bolji, sigurniji i prosperitetniji život”, zaključio je.