Policijski službenici Policijske uprave Prijedor realizujući kampanju Ministarstva unutrašnjih poslova „Budi sigma! Zaustavi/prijavi vršnjačko nasilje!“ koja je usmjerena prema učenicima osnovnih i srednjih škola sa ciljem sprečavanja vršnjačkog nasilja, danas su za učenike Ugostiteljsko-ekonomske škole u Prijedoru održali edukativno predavanje na temu prevencije vršnjačkog nasilja.

Cilj kampanje je upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinom ispoljavanja nasilja među djecom i mladima, posljedicama koje ostavlja na žrtve nasilja, kao i podizanje svijesti građana o značaju blagovremenog otkrivanja ovakvih vidova nasilja.

S obzirom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podržalo realizaciju programa „Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza“, čiji je inicijator Republički pedagoški zavod Republike Srpske, te da su policijski službenici stalni članovi školskih multisektorskih timova formiranih u okviru programa, kampanja ima za cilj i unapređenje komunikacije i saradnje sa direktorima škola i prosvjetnim radnicima, roditeljima i učenicima, kako bi se poboljšalo međusobno povjerenje, blagovremeno uočili konkretni problemi, identifikovali konfliktni pojedinci, a sve sa ciljem sprečavanja eskalacije vršnjačkog nasilja.

U okviru kampanje policijski službenici Policijske uprave Prijedor realizuju predavanja u osnovnim i srednjim školama na području prijedorske regije na kojima se učenici upoznaju sa provedurama šta da urade i kome da se obrate u slučaju da postanu žrtva vršnjačkog nasilja ili imaju saznanja da je neko drugi žrtva vršnjačkog nasilja.