Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama koji se obilježava širom svijeta svakog 25. novembra, zgrada Gradske uprave Prijedor osvijetljena je narandžastom bojom koja je sinonim u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Tim datumom počinje i globalna kampanja “16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja” koja traje do 10. decembra.
Grad Prijedor , kao potpisnik Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici i koordinator i nosilac Grupe za koordinaciju za spriječavanje nasilja u porodici, na ovaj način daje svoj doprinos u skretanju pažnje vezano za ovu problematiku i podizanja svjesti radi suzbijanja i prevencije iste.