Za svako dijete polazak u školu poseban je doživljaj. Odvajanje od kuće i prvi susret sa učiteljima i drugima đacima, lakše pada mališanima koji su prethodno išli u vrtić. Svjesni su toga i u školama, gdje već godinama, uz podršku resornog ministarstva, organizuju pripremnu nastavu za predškolce. Namijenjena je djeci koja ne idu u vrtić, a na jesen kreću u školi. U Tukovima, Područnom odjeljenju Osnovne škole „Dositej Obradović“ Prijedor, po prvi put organizuju pripremni programo, a obuhvaćeno je osmoro budućih prvačića. „Mnogo je važno da djeca iz prigradskih naselja , djeca koja uopšte nisu išla u vrtić, prođu kroz ovaj program, i da imaju iste benefite kao djeca iz gradskih naselja, da spremni uđemo u taj prvi septembar i u njihovo školovanje“, kaže učiteljica Snježana Mandić.

U Osnovnoj školi “Dositej Obradović” ističu da je mogućnost stručne pripreme za polazak u školu od velike pomoći budućim prvačićima. „Programom za djecu u godini pred polazak u školu, Vlada Republike Srpske dala je svakom predškolskom djetetu mogućnost stručne pripreme za polazak u školu. Na taj način olakšana je i roditeljima priprema djeteta za jako važan period njegovog života, a svakom predškolskom djetetu omogućen je ovaj program“, kaže Dubravka Rađenović, direktor škole..

Osim u Tukovima, pripremna nastava organizovana je u Donjim Garevcima i Gomjenici, u područnim odjeljenjima osnovnih škola “Desanka Maksimović” i “Branko Ćopić” te u Osnovnoj školi “Branko Radičević”, Ćela. Program će trajati do 31. maja, po tri časa dnevno.

Kozarski