Iz budžeta grada Prijedora danas počinje isplata više od 49.000 KM za subvenciju troškova prevoza 238 srednjoškolaca.

Načelnica Odjeljеnja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković podsjetila je da su 15. marta raspisana dva javna poziva za subvenciju đačkog prevoza za drugo polugodište 2023/2024. godine.

„Jedan je bio za sve učenike srednjih škola koji pohađaju škole na području Prijedora, a čije je prebivalište četiri kilometrа udaljeno od škola i ta subvencija iznosi 20 odsto od iznosa mjesečne karte. Pravo na ovu subvenciju imaju učenici koji ne ostvaruju pravo po nekom drugom osnovu za subvenciju đačkog prevoza“, rekla je ona i dodala da se na ovaj poziv prijavilo 98 učenika od kojih je 97 ispunilo uslove poziva.

Ona je objasnila da se drugi poziv odnosio na posebne kategorije, a po kojem su učenici srednjih škola imali pravo na subvenciju 50 ili 100 odsto iznosa mjesečne karte zavisno od kategorije kojoj pripadaju. Brdar Mirkovićeva kaže da su se na ovaj poziv prijavila 144 učenika, dok je uslove poziva ispunilo njih 141.

„ Što se tiče 50 odsto subvencije na nju su imali pravo učenici koji su bez jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili civilne žrtve rata, učenici iz porodica sa troje ili više djece u kojima je jedan roditelj nezaposlen i učenici čiji jedan roditelj samostalno obavlja roditeljsku dužnost. Subvencije 100 odsto od iznosa mjesečne karte ostvarili su učenici koji su bez roditeljskog staranja, učenici iz porodica sa troje ili više djece kojima su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom i oni koji su korisnici prava na pomoć i njegu drugog lica, te učenici čiji je član porodice korisnik stalne novčane pomoći ili prava na njegu i pomoć drugog lica“, rekla je Brdar Mirkovićeva.

Ona je podsjetila da je u budžetu grada Prijedora za troškove subvencije đačkog prevoza u drugom polugodištu 2023/2024. godine planirano 110.000 KM, a da je potrebno izdvojiti preko 49.000 KM.

„Ovo je jedna od mjera koje grad Prijedor primjenjuje na poboljšanju učeničkog i studentskog standarda, za šta je u budžetu grada ove godine planirano preko 1.200.000 KM i u to ulazi 550.000 KM za učeničke stipendije, 610.000 KM za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola od 5. do 9. razreda, te subvencija đačkog prevoza za koju je planirano 110.000 KM. Ovo je mjera koja se tiče poboljšanja učeničkog i studentskog standarda, ali se može šire posmatrati kao indirektna mjera demogarfske i pronatalitetne politike za koju je grad Prijedor u prošloj godini izdvojio preko 7,5 miliona KM“, rekla je Brdar Mirkovićeva.

Ona je dodala da se značajna sredstva planiraju i u ovoj godini za demografsku i pronatalitetnu politiku i podsjetila da se ove mjere u kontinuitetu provode i poboljšavaju od 2019. godine.

Kozarski