Danas je iz budžeta grada Prijedora počela isplata subvencija kamatne stope za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove na tekuće račune korisnika, najavila je Maja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije.

Ona je navela da je putem javnog konkursa za 2023. godinu zaprimljeno 123 zahtjeva od kojih je 117 odobreno od strane gradske Komisije za subvenciju kamatne stope za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove te da će iz budžeta grada biti isplaćeno 73.284 KM.

“Cilj programa je stvaranje uslova za ostanak mladih u Rs i gradu Prijedoru i pružanje podrške razvoju porodice kroz omogućavanje što povoljnijih uslova za stambeno zbrinjavanje”, istakla je Kunićeva.,

Grad Prijedor od 2019. godine realizuje program subvencije kamatne stope za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove u visini od jedan odsto kamate na te kredite, a sa realizacijom ovog javnog konkursa Grad Prijedor je do danas podržao ukupno 340 mladih i mladih bračnih parova