Može se reći da se radi o prvom velikom poskupljenju od uvođenja naplate parkiranja u Banjaluci, 2002. godine.

Do sada su uglavnom rađene korekcije zona na pojedinim lokacijama, ali cijena sata parkiranja u svim zonama se u osnovi nije mijenjala godinama.
Novi cjenovnik stupa na snagu 15.avgusta

Veću promjenu će uvesti aktuelna administracija koja je najavila da će od 15. avgusta cijena sat vremena parkiranja u nultoj tarifnoj zoni iznositi tri KM, umjesto dosadašnje jedne marke.

U prvoj tarifnoj zoni će se sat parkiranja plaćati dvije KM za svaki započeti čas parkiranja, umjesto dosadašnje jedne KM, a cjelodnevna karta za parkiranje iznosiće sedam KM, umjesto dosadašnjih pet KM.

Cijena parkiranja na parkiralištima u drugoj tarifnoj zoni iznosiće jednu KM za svaki započeti čas parkiranja, umjesto dosadašnjih 0,50 KM a cjelodnevna karta za parkiranje iznosiće pet KM, umjesto dosadašnje tri KM.

Cijena parkiranja autobusa na parkiralištu autobuskog terminala Malta biće dvije KM, ako se parkiranje vrši na osnovu bloka karata kupljenih u Odsjeku za kontrolu parkinga, umjesto dosadašnje jedne KM, a tri KM za kartu kupljenu u naplatnoj kućici na samom parkiralištu. Karta važi za jedan ulazak autobusa na parkiralište, a plaćanja su oslobođeni autobusi na prigradskim linijama za koje prevoznik ima potpisan Ugovor sa Gradom.

Cijena mjesečne parking karte, koja se može koristiti na svim parkiralištima, osim u nultoj tarifnoj zoni i javnoj garaži u ulici Aleja Svetog Save blok „D“, iznosiće 100 KM, a godišnje 1.000 KM. Taj iznos se nije mijenjao u odnosu na trenutnu situaciju, ali ima korekcija u drugoj zoni.
Skuplje mjesečne i godišnje parking karte

Cijena mjesečne parking karte koja se može koristiti samo na parkiralištima u drugoj tarifnoj zoni iznosiće 60 KM, u odnosu na sadašnjih 40 KM, a godišnja će iznositi 600 KM, što je za 200 KM u odnosu na sadašnjih 400KM.

Cijena povlaštene karte za stanare iznosiće 100 KM godišnje u nultoj zoni, 80 KM u prvoj i 50 KM u drugoj tarifnoj zoni. Do sada su stanari zgrada plaćali povlaštene karte u jedinstvenom iznosu, 10 KM mjesečno ili 50 KM godišnje.

U Gradu Banjaluka su napravili i novi raspored tarifnih zona po parkinzima, kako će one sada izgledati možete pročitati OVDJE.

CAPITAL: V. Popović