U Njemačkoj je odobren novi zakon. Naime, novi zakon odobrili su zastupnici Bundestaga, a govori o tome kako će njemačko državljanstvo moći dobiti osoba koja je nakon tri godine pokazala da se integrirala.

Osobe koje žive u Njemačkoj, a nemaju državljanstvo te zemlje, ubuduće će lakše može doći do njega.

Bundesrat, parlamentarno Savezno vijeće u kojem su zastupljene njemačke države, odobrilo je zakon koji su prethodno izglasali zastupnici Bundestaga.

Naturalizacija će, primjerice, biti moguća nakon pet godina provedenih u Njemačkoj, a do sada je trebalo proći osam.

Njemačko državljanstvo bit će moguće dobiti i nakon tri godine ako je osoba pokazala “posebna postignuća u integraciji”.

Što se tiče ograničenja, svako ko želi njemački pasoš mora moći uzdržavati sebe i svoju porodicu. Djeca stranih roditelja dobit će državljanstvo po rođenju ako je jedan roditelj legalno živio u Njemačkoj pet godina, umjesto dosadašnjih osam.

“Svako ko je došao u Njemačku kao gostujući radnik ili u bivšu Istočnu Njemačku (DDR) kao ugovorni radnik mora dokazati svoje usmeno znanje njemačkog kako bi bio naturaliziran”, piše Fenix Magazin.

U prijevodu, više ne mora polagati ispit. Do sada su oni koji su bez svoje krivice bili ovisni o socijalnoj pomoći bili izuzeti od nekih uvjeta državljanstva, a sada će biti iznimki samo za određene skupine i slučajeve.