Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova, Ministarstvom komunikacija i transporta i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let KraLjevine Španije, Beneluksa, Portugalske Republike i Rumunije iznad Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“, u periodu od 13. do 17. maja 2024. godine.

Ovom prilikom, obavještavaju se građani da se radi o najavLjenoj aktivnosti, u toku koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i transporta te da nema potrebe za zabrinutošću i strahom.

Posmatrački let će biti izvršen avionom vazduhoplovnih snaga Rumunije (RO AN-30). Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni u toku zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom „Sarajevo“.

Snimanje teritorije se vrši senzorima sertifikovanim u skladu sa odredbama Ugovora, nakon pregleda od strane pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ugovor „Otvoreno nebo“ predstavLja jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemLjama članicama omogućava snimanje teritorije zemLje iznad koje se obavLja posmatrački let u ciLju pribavLjanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima.

Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova kako iznad teritorije Bosne i Hercegovine tako i iznad teritorije drugih zemaLja članica.