Na repetoaru kina Kozara od 16. do 22.maja:

19.00 Izmišljeni prijatelji – sinhronizovan
21.00 Stranci: Prvo poglavlje