Na putu do Ljubetova kod Vranduka ne možete proći pored Vrandučke rijeke na kojoj su posijane stare vodenice.

Ljubetovci kao i njihovi djedovi i pradjedovi i danas melju žito u ovim vodenicama.

Neke su stare možda i stoljeće, uz blago održavanje, promjenu žlibe ili kola koje pokreće žrvnjeve.