U petak 8.12.2023 će bez električne energije ostati:

Od 9 – 11h Konjevići, Tenići, Drinići, Vulete, Grubani, Donja Marićka, dio Rakelića, Nikolići, Pađeni, Stjepići, Busnovi oko škole, Busnovi oko crkve.

Od 9 – 15h Krivaja oko škole, Cunjaci, Cvijići, Tevanovići, Čiče.

Od 9 – 15h Tomašica-Jugovići i Busnovi oko doma.