Vlada BiH odnosno Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, nakon što je prethodnom sazivu istekao mandat.

U Državnu komisiju za granicu, koje sada ima šest umjesto ranijih devet članova, na mandat od tri godine imenovan je po jedan predstavnik državnih ministarstava civilnih poslova i vanjskih poslova (Davor Bošnjak i Emir Vladavić) te predstavnici entitetskih uprava nadležnih za geodetske i imovinskopravne poslove (Nenad Bajić, Bojan Ninčić, Željko Obradović i Zijad Džananović).
Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, Državna komisija za granicu BiH, među ostalim, radit će na identifikaciji granice s nadležnim tijelima susjednih država i vršiti nadzor nad aktivnostima obilježavanja i stabilizacije granične linije.

Također će pripremati prijedloge za korekciju granične linije te međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama.

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu, koji će biti dostavljen Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web stranicama Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucija BiH u 2023. godini iznosili su 1.398.314.346 KM, od čega su 1.020.500.000 KM prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u 2023. godini iznosili su 1.185.210.338 KM i izvršeni su u većem iznosu od oko 166 milijuna KM ili 16 posto u odnosu na 2022. godinu, kada je u cijelom prvom polugodištu finansiranje vršeno na temelju odluka o privremenom finansiranju.

Istovremeno, u prvom kvartalu 2023. godine finansiranje institucija BiH izvršeno je na temelju Instrukcije o privremenom finansiranju institucija BiH jer je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu usvojen 30. marta 2023. godine.

Po osnovi obveza vanjskog državnog duga u 2023. godini isplaćeno je milijardu i 255,22 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obveze, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.