created by dji camera

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor 20.12.2023. godine Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijeli su Izvještaj o krivičnom djelu protiv D.R. iz Prijedora i A.K. iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djela „Prevara“. Osumnjičeni A.K. prijavljen je i za krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“.

Osumnjičeni D.R. je 2008. godine lažno se predstavljajući kao vlasnik poslovnog i stambenog prostora u Prijedoru, ponudio na prodaju predmetne nekretnine licu M.Š. iz Prijedora, kojem je uz prethodni dogovor sa osumnjičenim A.K., tadašnjim direktorom banke u Banja Luci, omogućio podizanje dva nenamjenska kredita u iznosu od 80.000,00 KM na ime druga dva lica iz Prijedora, iako navedeni nisu imali urednu dokumentaciju za odobrenje kredita. Osumnjičeni su doveli korisnike kredita, dva žiranta i potencijalnog kupca u zabludu da će se krediti naknadno prevesti u hipotekarne i predmetne nekretnine upisati u hipoteku.

Nakon isplate gotovine po kreditu, novac u iznosu od 78.000,00 KM isplaćen je osumnjičenom D.R., od strane M.Š., a krediti nikada nisu prevedeni na hipotekarne, niti su predmetne nekretnine mogle biti predmet hipoteke.

Na ovaj način osumnjičena lica pribavila su protivpravnu imovinsku korist, oštetivši korisnike kredita i žirante za navedeni iznos.