Preduzeće za ribarstvo “Saničani” u stečaju iz Prijedora, čija je procijenjena vrijednost 4,95 miliona KM, uskoro bi moglo dobiti novog vlasnika.

Stečajni upravnik Mirko Marčeta rekao je za “Glas Srpske” da od Skupštine povjerilaca ovog privrednog društva osnovanog prije 120 godina, a koja će ponovo zasjedati u septembru, očekuje zeleno svjetlo za njegovu prodaju, jer su svi uslovi za to ispunjeni.

U međuvremenu su, kazao je Marčeta, objavili oglas o prodaji ogrevnog drveta i šiblja odnosno biomase, jer je u toku krčenje terena oko ribnjaka, a sav prikupljeni novac od prodaje biće preusmjeren na umanjenje dugovanja.

– Riječ je o biomasi u količini od oko 10.000 tona po početnoj cijeni od 18,40 maraka po toni i ogrevnom drvetu u količini od oko 300 metara kubnih po početnoj cijeni od 34 KM – istakao je Marčeta i dodao da je vodna inspekcija još 2019. godine naložila čišćenje ovog terena.

Prema njegovim riječima, trenutno je šest radnika zaduženo za čuvanje i održavanje ribnjaka i imovine dok je prije stečaja na ovim poslovima bilo petnaestak zaposlenih.

– Radnici kao i drugi povjerioci još čekaju da im se izmire obaveza iz perioda prije otvaranja stečaja – kazao je Marčeta i dodao da će sva zaostala dugovanja prema njima biti izmirena nakon prodaje ovog preduzeća.

On je podsjetio da je od ukupno 1.367 hektara zemljišta u posjedu ribnjaka 278 hektara u vlasništvu gruntovnom i katastarskom odnosno jedan kroz jedan.

Skupština povjerilaca “Saničana” je u aprilu, prema njegovim riječima, donijela odluku da se izvrši procjena imovine ovog stečajnog dužnika kao pravnog lica, kako bi se pristupilo prodaji. Tada je jednoglasno prihvaćen i izvještaj o aktivnostima stečajnog upravnika sprovedenim u stečajnom postupku, kao i odluka da se ponovo raspiše licitacija o prodaji drvne mase i da se sa predstavnicima Nove banke obave pregovori o zakupu ili o napuštanju prostora koji je u vlasništvu ove banke.

U toku 2019. godine krug fabrike sa upravnom zgradom i ribnjak “3S” površine 43 hektara prešli su u vlasništvo Nove banke zbog neservisiranja hipotekarnog kredita i neplaćanja reprograma.

Račun “Saničana” blokiran je još od 5. februara 2016. godine, a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijelo je Pravobranilaštvo RS 17. jula 2020. godine. Prijedorski sud je 11. septembra pokrenuo prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka. Određene su i mjere radi obezbjeđenja imovine, na šta se žalio većinski vlasnik ribnjaka “Saničani” Radojica Ratkovac i žalba je odbijena, a stečaj u preduzeću otvoren je 26. marta 2021. godine.

Licitacija

U oglasu o prodaji drvne mase navodi se da pravo na učešće u licitaciji imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove i koji uplate depozit u iznosu od 18.400 KM za prvi lot i 1.020 KM za drugi lot, ukupno 19.420 KM. Rok za dostavljanje ponuda ističe 11. septembra u 12 časova, dva dana prije javnog otvaranja.

Glas S.