Pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj Saša Lalić, danas je održao sastanak sa predstavnicom regionalne kancelarije za Evropu i Centralnu Aziju Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), Karolinom Ric Star (Carolina Rizz Starr).

Tema sastanka je dosadašnje provođenje FAO /UNEP GEF 7 projekta pod nazivom: „Stvaranje povoljnog okruženja za podršku implementaciji cilja neutralnosti degradacije zemljišta kroz jačanje kapaciteta i uspostavljanje sistema praćenja i izvještavanja u Bosni i Hercegovini“.

Predstavnica je sa saradnicima upoznala MPŠV sa dosadašnjim aktivnostima, sprovođenim na izradi dokumenata i na pilot područjima u Trebinju i Bijeljini.

Ministarstvo poljoprivrede je izrazilo interes za dalju saradnju sa FAO, kako bi se sve institucije bolje pripremile za izradu narednog izvještaja prema Konvenciji UN za borbu protiv dezertifikacije, degradacije i suše (UNCCD), koji će obuhvatati period 2022-2026. godine, uz napomenu obaveze formiranja baza podataka po entitetima, potrebnih za izvještavanje prema Sekretarijatu Konvencije.