Prisustvo i pomoćnika ministra poljoprivrede i načelnika odjeljenja za stočarstvo u Vladi RS.

Bitno je istaći da ova bolest nema nikakve opasnosti za ljude ni prilikom kontakta ljudi sa životinjama ni što se tiče konzumiranja svinjskog mesa.

U Laktašima nema pojave Afričke kuge svinja, djelujemo preventivno.

Preporuka za vlasnike svinja od stručnih lica:

– Životinje držati zatvorene; ne puštati na pašu na livadu, u šumu, voćnjak i dr.
– Fizička barijera oko imanja je važna; popraviti ili napraviti ograde
– Postaviti dezinfekcione barijere na ulaze i izlaze
– Pojačana dezinsekcija objekata (muve, komarci, krpelji)
– Pojačana deratizacija, pogotovo ciljano na pacove
– Ne odlaziti na imanja koja gaje svinje niti dozvoljavati posjetu svojim imanjima
– Vozilima (narocito teretnim) ne dozvoliti ulaz na imanje; sve utovare ili istovare vršiti van svog imanja
– Obavezna prijava svake promjene brojnog ili zdravstvenog stanja nadležnoj veterinarskoj organizaciji
– Kupovati samo svinje koje su označene markicama i koje prati uvjerenje ka zdravstvenom stanju (pasoš); po mogućnosti, 15 dana ih držati odvojeno i da se o njima u tom periodu brine samo 1 osoba