Pomoćnik ministra Saša Lalić i načelnik odjeljenja za organsku proizvodnju Dragana Zec danas u Banjaluci u okviru projekta “Tranzicija ka zelenoj i zdravoj proizvodnji hrane u BiH” prezentovali su aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS koje su za cilj imale implementaciju dokumenata EU Zelene agende i strategije “Od njive do trpeze”.

Projekat je finansiran od strane Vlade Italije i ima za cilj promociju organskih i tradicionalnih proizvoda na domaće i inostrano tržište.