Agencija za vodno područje rijeke Save danas je objavila da je za period od 2. do 3. jula prognoziran porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u BiH, posebno na slivovima Bosne, Sane, Drine i Tinje.

Istaknuto je da su moguće bujične i urbane poplave na slivovima rijeka Sana, Sanica i Bliha, na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja, na slivovima rijeka Gostović, Krivaja, Liješnica, Usora, Spreča, Drinjača i Tinja.

Prijedor24.com