U toku akcije “Proljetno uredjenje grada”, a po zahtjevu Gradske uprave, Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove, preduzeće ”Komunalne usluge” a.d. Prijedor će u periodu od 01.04. do 30.04.2024. godine, vršiti odvoz kabastog otpada, kućanskih aparata, dijelova namještaja i slično.

Iz “Komunalnih usluga” apeluju na građane u gradskoj zoni, da kabasti otpad odlažu pored kontejnera, ali ne na saobraćajnice.

Odvoz kabastog otpada u prigradskom i seoskom području će se vršiti po rasporedu redovnog odvoza smeća. Građane mole da otpad iznesu u ranim jutarnjim časovima, kako bi sve bilo odvezeno istog dana. Za sve dodatne informacije ,građani se mogu obratiti na telefone 052-222-008 i 052-222-109.

Kozarski