Grad Prijedor objavio je  konačne rezultate javnog poziva za subvenciju troškova đačkog prevoza za prvo polugodište tekuće školske godine za srednjoškolce čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od četiri kilometra.

Uslove za subvenciju đačkog prevoza po posebnim kategorijama ispunilo je 167 đaka od 181 prijavljenih, a pravo na subvenciju đačkog prevoza u visini od 20 odsto od iznosa mjesečne karte svih 107 prijavljenih učenika.

Načelnica Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković izjavila je danas da se ovo odjeljenje trudi da učenike koji konkurišu na javne pozive iz oblasti poboljšanja učeničkog standarda oslobodi u što većoj mogućoj mjeri dokumentacije koja je do sada bila praksa.

“Sve ono što možemo pribaviti službenim putem iz organizacionih jedinica koje pripadaju Gradskoj upravi, to tako i činimo, te apelujem na učenike i njihove roditelje da pažljivo čitaju javne pozive, te da dokumentaciju kao što je uvjerenje o državljanstvu ili rodni list nemaju potrebe da izvade na šalteru Gradske uprave nego će to Odjeljenje pribaviti službenim putem”, rekla je Brdar Mirković na konferenciji za medije u Prijedoru.

Ona je najavila da će u narednih sedam do deset dana izaći javni poziv za stipendije za učenike i studente u tri kategorije, kao što je to i do sada bilo – dakle po socijalnom statusu,deficitarnim zanimanjima i po uspjehu, a da novi odnosno izmijenjeni i dopunjeni pravilnik olakšava uslove za ostvarivanje prava na stipendiju.

“Mijenjali smo određene segmente, pogotovo kada su u pitanju deficitarna zanimanja, sa željom, naravno, da podstaknemo učenike ili studente da se za određena zanimanja opredjeljuju. Ono što će novina od ove godine biti jeste i to da grad donosi odluku o suficitarnim zanimanjima, te tako oni učenici i studenti koji konkurišu po kategoriji uspjeha, a spadaju u suficitarna zanimanja, neće imati pravo na stipendiju”, dodala je ona.

Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo svi srednjoškolci koji ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.
Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili status civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kome je jedan roditelj nezaposlen, a živi u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imjau đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Konačna lista učenika za subvenciju đačkog prevoza – posebne kategorije
Konačna lista učenika za subvenciju đačkog prevoza – 20% od iznosa mjesečne karte