U.S. Secretary of State Antony Blinken and German Foreign Minister Annalena Baerbock speak to members of the media at the State Department in Washington, U.S., January 5, 2022. Mandel Ngan/Pool via REUTERS

Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) odredio je nove sankcije, ovoga puta za bliske saradnike Milorada Dodika.

Sankcijama su, kako je danas saopćeno, obuhvaćeni Srebrenka Golić, Branislav Okuka i Jelena Pajić-Baštinac.

Razlog su aktivnosti zbog narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Kako je pojašnjeno, ove tri osobe su direktno učestvovale u organizaciji neustavnog dana RS-a 9. januara.

– Ovi pojedinci su olakšali Dodikove napore da potkopa Dejtonski mirovni sporazum (DPA) i autoritet Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika – navedeno je.
Podsekretar Trezora za terorizam i finansije Brian E. Nelson kazao je da su SAD duboko zabrinute zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, dvije ključne institucije koje su bile potrebne za mir i stabilnost u regiji.

– Dodik je imenovao i lično rukovodio Organizacionim odborom za planiranje proslave dana RS-a 2024. godine u RS-u. Tri osobe koje OFAC danas imenuje bile su članovi organizacionog odbora dana RS-a i učestvovale su na sastanku 27. novembra 2023. godine na kojem su pokrenute aktivnosti odbora i odobren raspored događaja. Omogućujući proslavu dana RS-a, ovi pojedinci su svjesno prkosili zaključcima KZ BiH i visokog predstavnika i pokazali otvoreni prezir prema Dejtonskom mirovnom sporazumu – dodaje se u saopćenju.

Detaljnije je opisano da je Branislav Okuka bio blisko uključen u planiranje i provođenje dana RS-a i odgovoran za povećanje posjećenosti proslavama.
– Okuka je prvobitno bio dio neformalne grupe uticajnih Dodikovih savjetnika koji su imali nacionalističke srpske i proruske simpatije, podržavali nezavisnost RS-a i fokusirali se na izradu planova za prenos ovlasti sa institucija BiH na institucije RS-a. Dodik i Okuka zajedno su radili na planiranju strategija za jednodnevno povlačenje zvaničnika bosanskih Srba iz svih institucija BiH na državnom nivou.

Okuka i grupa Dodikovih saveznika također su planirali pružiti otpor svakom pokušaju Dodikovog hapšenja od strane vlasti u BiH u slučaju osude. Osim toga, Okuka je bio glavni organizator protesta “Granice postoje” i kreirao je spiskove zvaničnika bosanskih Srba koji su lično imali koristi od povezivanja s Dodikovom strankom SNSD, da prisustvuju budućim protestima – navedeno je.
Jelena Pajić Baštinac je generalni sekretar predsjednika RS-a Dodika. Uz Okuku, bila je dio organizacionog odbora dana RS-a i blisko uključena u planiranje i izvođenje događaja.

– Baštinac je također bila odgovorna za povećanje posjećenosti proslavama 9. januara. Kao dio ovih napora, Baštinac je aktivno promovirala masovno prisustvo na proslavama dana RS-a i javno odbacila upozorenja i odluke visokog predstavnika da proslave dana RS-a predstavljaju rizik za Dejtonski mirovni sporazum – piše u saopćenju.
Srebrenka Golić je predsjednica Vijeća naroda RS-a i dugogodišnja političarka u SNSD-u.
– Golić se 27. novembra 2023. godine sastala sa ostalima, uključujući Baštinac i Okuku, kako bi uspostavila organizacioni odbor za dan RS-a, čiji je i ona bila članica, i usvojila raspored događaja za proslave oko 9. januara. Golić je tada aktivno učestvovala u proslavi dana RS-a u svojstvu javnog funkcionera – ističu iz OFAC-a.

 

Šta konkretno znače sankcije

– Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i interesi u imovini gore navedenih osoba koje se nalaze u SAD-u, ili u posjedu ili pod kontrolom američkih osoba, su blokirane i moraju se prijaviti OFAC-u. Osim toga, blokirani su i svi subjekti koji su u vlasništvu, direktno ili indirektno, pojedinačno ili u zbiru, 50 posto ili više od strane jedne ili više blokiranih osoba. Osim ako nisu ovlašteni općom ili posebnom licencom koju je izdao OFAC, ili su izuzeti, OFAC-ovi propisi općenito zabranjuju sve transakcije od strane američkih osoba ili unutar (ili u tranzitu) Sjedinjenih Država koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini određenih ili na drugi način blokiranih osoba.
Osim toga, finansijske institucije i druga lica koja obavljaju određene transakcije ili aktivnosti sa sankcionisanim subjektima i pojedincima mogu se izložiti sankcijama ili biti predmet izvršne radnje. Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, ili u korist, bilo koje određene osobe, ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe – piše u saopćenju.