Tekst se nastavlja ispod oglasa

Udruženje građana “Behar”, Prijedor – Fondacija književne nagrade “dr.Eso Sadiković”, Prijedor raspisuje:

 

K O N K U R S

za književnu nagradu “dr.Eso Sadiković” za 2023.godinu

I

Nagrada se dodjeljuje za kraće književne forme protkane humorom i satirom.

II

Od prispjelih radova žiri će izabrati dva najbolja rada i novčano ih nagraditi

– prvom nagradom u iznosu od 1.000,00 KM

– drugom nagradom u iznosu od 500,00 KM

III

Konkurisati za nagradu mogu autori sa neobjavljenim radovima napisani na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.

IV

Radove slati u elektronskoj formi na adresu:

knjizevnagradadr.esosadikovic@gmail.com a ključ šifre i lične podatke slati posebno na istu e-mail adresu pod nazivom “ključ šifre”

V

Rok za dostavljanje radova je 15.juli (srpanj) 2023.godine

Prispjeli radovi nakon ovog datuma neće se vrednovati nego ulaze u konkurenciju za nagradu iduće godine.

VI

Nagrađeni autori svoje pravo prenose na Fondaciju a ostale radove Fondacija može objavljivati bez posebnog odobrenja autora.

VII

Tročlani žiri odlučuje o dobitniku/dobitnici nagrade većinom glasova.

Nagrade se dodjeljuju 5.avgusta(kolovoza) 2023.godine na manifestaciji “Veče sjećanja na dr. Esu Sadikovića” u Prijedoru.

Upravni odbor Fondacije “dr.Eso Sadiković,

Udruženje građana “Behar” Prijedor.

Prijedor, 15.juna 2023.god.