Općoj bolnici u Sanskom Mostu uskoro bi trebao biti isporučen potpuno novi CT aparat, koji će u značajnoj mjeri unaprijediti zdravstvene usluge u toj ustanovi. Nabavka aparata odvija se kroz program finansijske konsolidacije zdravstvenih usluga u Federaciji BiH kojim je obuhvaćena i sanska bolnica.

Prema riječima dr. Mustafe Avdagića, direktora bolnice, okončana je tenderska procedura oko nabavke CT uređaja, a u toku su i građevinski radovi oko adaptacije i uređenja prostorija u kojem će biti smješten.

Vrijednost ove nabavke iznosila je 800 hiljada maraka, a očekuje se da CT aparat stigne najkasnije do polovine prvog mjeseca iduće godine. Nabavka CT u proteklom periodu nametnula se kao poseban imperativ, jer se pacijenti koji trebaju ovu vrstu zdravstvenih usluga, šalju na pregled u Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

Sve to poskupljuje liječenje i komplikuje situaciju, jer se termini čekaju po mjesec ili više dana, a poslednjih godina često dolazi do kvarova CT aparata u Bihaću, pa su pacijenti bili primorani da se oslanjaju na privatne zdravstvene ustanove.

Nabavka pomenutog aparata imaće i značajan ekonomski efekat za sansku bolnicu. Podsjetimo da će kroz program finansijske konsolidacije Opća bolnica Sanski Most dobiti 3,5 miliona maraka, a ovim sredstvima će se obaviti modernizacija opreme, stručno usavršavanje i renoviranje pojedinih odjela te zdravstvene ustanove.