U oktobru prošle godine, gradska Skupština usvojila je odluku o komunalnom redu kojom je predviđena izgradnja četiri reciklažna ostrva. U toku je izrada neophodne dokumentacije, a u komunalnom preduzeću se nadaju da će taj posao biti završen do kraja marta, nakon čega će krenuti izgradnja.

„Reciklažna ostrva biće objekti privremenog karaktera, a nalaziće se na Pećanima, Aerodromskom naselju, Čirkin Polju i kod Industrijske zone ‘Celpak’. Biće vidno obilježena, a na kontejnerima će pisati koja vrsta otpada se tu odlaže.

Neće služiti za odlaganje mješovitog komunalnog otpada, a razmišljamo da uvedemo video-nadzor”, ističe direktor preduzeća “Komunalne usluge” Dalibor Grabež i pojašnjava još neke detalje. “Namjena tih reciklažnih dvorišta je da omogućimo građanima da mogu tu potpuno besplatno u bilo koje doba dana i godine da odlažu svoj kabasti otpad, zatim elektronski otpad, bio-otpad, ako imaju neku travu, orezivanje voća i slično.

Vidjeli smo vremenom da se pojavila i potreba za odlaganjem stare odjeće, a biće još jedan kontejner u tom reciklažnom dvorištu u koji će građani moći da odlože onaj manji građevinski otpad iz stana ili šut. Ako imaju neko manje renoviranje, da znaju gdje sa takvim otpadom, da ne iznajmljuju one velike kontejnere”, kaže Grabež.

Kozarski