Nakon nogometnih i rukometne na red je došla i knjiga o košarci u Prijedoru, tj. Košarkaškom klubu „Mrakovica“ do 1992. godine. Možda se ovom knjigom završava ovaj serijal o sportu u Prijedoru do 1992. godine, ali nikad ne reci nikad.

Tema i materijala ima, jer Prijedor je imao uspješne sportske kolektive i pojedince. Vremenski odmak o košarci u Prijedoru i OKK „Mrakovica“ do 1992. godine je veći od 30 goidina, ali se nadam da će ljudi koji su na bilo koji način bili involvirani u prijedorsku košarku, ako im se u rukama pojavi ova knjiga, evocirati uspomene sa sjetom, tugom i ponosom. Knjiga može poslužiti i mladima koji su rođeni poslije 1992. godine ako žele upoznati i vidjeti kako je tekao jedan dio uspješnog sportskog života u našem gradu u neko sad već „davno“ doba.

Iako je košarka u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji u vrijeme koje obrađuje ova knjiga
imala status drugog najpopularnijeg sporta poslije nogometa, to nije bio slučaj i u Prijedoru, gdje je rukomet bio nakon nogometa najpopularniji sport. Potom je u nekom zamišljenom nizu kao sport broj tri bila košarka. Utoliko je i bilo otežano, teže nego za nogomet i rukomet prikupiti sve ove podatke i informacije.

Nakon višegodišnjeg prikupljanja materijala, pružam Vam na uvid ono što je prikupljeno, gdje se može dobiti poprilično jasna slika kako je tekao život OKK „Mrakovica“ do proljeća te kobne i katastrofalne 1992. godine. Zahvaljujem se svim onim pojedincima koji su pomogli pri stvaranju ove knjige, pruživši neke podatke, informacije i materijale, kao i svim neznanim djelatnicama biblioteka širom Bosne i Hercegovine koje su pomogle sa uslugama i pristupima arhivama.

Posebnu zahvalu upućujem izdavaču Fondaciji „Idriz Jakupović“, koja je i prije ove knjige uveliko pomagala i podržavala moj rad na pisanju sportskog dijela historije Prijedora.