Anto Nobilo, član advokatskog tima Milorada Dodika, bio je prisutan na jučerašnjem ročištvu pred Sudom Bosne i Hercegovine na glavnom pretresu u suđenju koje se vodi protiv Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika RS-a Miloša Lukića.

Nobilo je na suđenju prisustvovao u svojstvu “pravnog savjetnika”, a i u tom svojstvu Nobilo nije mogao sjediti do klupi do optuženika, već kao publika.

A s obzirom da je Nobilo upisan kao advokat u Hrvatskoj, a ne u BiH, on prema Zakonu o advokaturi ne može obavljati taj posao u BiH.

Dodatni problem same pozicije Nobila je i u tome što je on, čak i u svojstvu pravnog savjetnika jučer osporavao nadležnost Suda BiH da sudi Dodiku, tvrdeći da mu se treba suditi u Banjoj Luci. Dakle, Nobilo zanemaruje da je Dodik optužen po Krivičnom zakonu BiH te je apsurdno zašto bi mu trebao suditi jedan lokalni sud.

No, osim razvodnjavanja priče, cilj Dodika je bio da preko Nobila dobije i posebnu pažnju javnosti te u konačnici skrene pažnju sa suštine krivičnog djela. Zbog toga pred sud dovodi širok spektar svojih pristalica.

Šta kaže zakon

U skladu sa članom 6. stav 1. Zakona o Sudu BiH, da bi se opunomoćenik pojavio, odnosno postupao pred Sudom, mora biti upisan u imenik advokata nadležnog organa BiH priznatog od suda. Sud može u svakom pojedinačnom slučaju posebno dozvoliti postupanje pred sudom opunomoćeniku koji ne ispunjava uslove iz prethodnog stava, a takav postupak za posebno priznavanje opunomoćenika utvrđuje se Poslovnikom suda.

Sud može izuzetno u svakom pojedinačnom slučaju izdati dozvolu za posebno postupanje punomoćniku koji nije na listi OKO (Odsjek krivične odbrane) i odobriti njegovo postupanje, odnosno obavljanje prakse pred Sudom, što uključuje i advokate koji imaju važeću dozvolu za obavljanje advokatske prakse izdatu od priznatog, profesionalnog udruženja advokata ili od drugog nadležnog organa iz strane zemlje pod uslovima reciprociteta.

Punomoćnici podnose svoje prijave sudiji za prethodni postupak, sudiji za prethodno saslušanje, sudiji, odnosno vijeću, zavisno od faze postupka.

Sud obavještava OKO o svakoj odluci davanja dozvole za posebno postupanje advokatu koji nije na OKO listi.

Zakon o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) ne poznaje institut “pravnog savjetnika” za osumnjičenog, odnosno optuženo lice, već samo za svjedoke, i to u zakonom propisanim slučajevima.

Sudija odnosno predsjednik vijeća otvara zasjedanje i objavljuje predmet glavnog pretresa na način da najprije utvrđuje da li su prisutna sva pozvana lica. Nepozvana lica mogu prisustvovati glavnom pretresu, ali samo u svojstvu javnosti.

Predsjednik Advokatske komore Federacije BiH Bekir Gavrankapetanović kazao je za Klix.ba da Nobilo kao advokat ne može zastupati niti braniti u Bosni i Hercegovini.

“Jer nemamo taj sporazum između Hrvatske i nas, reciprocitet bi morao biti. Ja koliko sam shvatio on je savjetnik njegovih branilaca”, kazao je Gavrnakapetanović.

Na pitanje može li savjetnik prisustvovati ročištu naš sagovornik je kazao da je to pitanje za sud.

Dodaje da u ZKP-u nema odredbi koje definišu da li pravni savjetnik može prisustvovati ročištu.

U konačnici sami sud je odgovoran jer ovakvi potezi urušavaju i kredibilitet institucije, što je Dodiku neminovno i cilj.